Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner, förkortat Vännerna eller GMV, bildades av respektive akademiers båda vänföreningar genom att dessa gick samman 25 april 2006.
Måltidsakademien grundades den 19 oktober år 2000 och har ett trettiotal ledamöter som arbetar för att främja forskning kring och utveckling av måltiden inom universitet- och högskolevärlden.
Gastronomiska Akademien instiftades år 1958 av Tore Wretman, Sten Broman och Fritiof Nilsson Piraten samt Povel Ramel som yngre ledamot.