Senast uppdaterad: 2016-09-20
Gastronomiska Akademien

Gastronomiska Akademiens Belöningar för 2015


Gastronomiska Akademiens belöningar 2015 delades ut under sedvanligt festliga former av Akademiens direktör Stephan Rössner på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm söndagen den 16 januari.


Beskriv Bilden
Guldmedalj
tilldelades Tommy Myllym�ki
�f�r utomordentliga insatser f�r svensk matkultur�

R�varornas noggranne m�stare som driver p� restaurangutvecklingen med kommande stora stockholmska projekt. Har t�vlat fyra g�nger i Bocuse d�Or med stor framg�ng.


Silvermedalj
tilldelades Viola Adamsson
�f�r utomordentliga insatser f�r svensk matkultur�

Doktor i nordisk gastronomi d�r hon lyckats h�ja statusen f�r v�ra nordiska mattraditioner. M�ng�rig kostinspirat�r f�r skidlandslaget. Har dessutom t�vlat f�r Sverige i gr�tkokning


Guldpenna
tilldelades Ann-Helen Meyer von Bremen
�f�r utomordentligt f�rfattarskap p� det gastronomiska omr�det�

Unders�kande matjournalist och f�rfattare av m�nga viktiga artiklar och b�cker, senast med prisbel�nta �Makten �ver matkassen�.


Diplom
Syskonen Bitte Persson och Bertil Larsson med familjer, Larsviken, Viken
f�r h�gklassig och historiskt f�rankrad potatis, d�r 550 sorter bevaras av �ttonde generationen p� familjens g�rd.

Mattias Dernelid,Smakriket, Gr�nsakshallen Sorunda
f�r marknadsf�ring och levererans av utvalda kvalitetsprodukter fr�n landets rika flora av sm�producenter som annars inte skulle n� sina kunder.


Magdalena Streiffert, Organisationen Fairtrade Sverige
f�r framst�ende insatser med att f�rb�ttra arbets- och levnadsvillkor inom livsmedelsproduktionen v�rlden �ver.
S�k i Gastronomiska Akademiens register

Nu finns Akademiens alla bel�ningar genom �ren f�rtecknade i registret p� hemsidan. G� in p� Register/S�k under rubriken Akademiens bel�ningar s� f�r du besked om vilka som genom �ren f�tt medaljer, guldpennor, diplom och andra bel�ningar.
Register/S�k Bel�ningar

Ett motsvarande register �ver allt som publicerats i Gastronomisk Kalender �nda sedan starten 1961 finns under rubriken Register/S�k Kalender.

Gastronomisk Kalender 2016

Beskriv BildenOm en hovtrakt�r och m�ltidens kultur.

Det h�r har ni aldrig l�st f�rut! En m�ngd ny, rolig och l�rorik information om Tore Wretman, som f�ddes f�r hundra �r sedan, hovleverant�r av husmanskost till kungar och folket! Hur det gick till, hur han sj�lv s�g p� sitt v�rv och hur han blev s� v�rldsber�md som svensk mats fr�mste f�retr�dare ber�ttar hans v�nner, forskare och k�nnare i ett tjugotal artiklar.
Detta �r Gastronomiska Akademiens �rsbok, utgiven f�r femtiosjette �ret i f�ljd.

V�lkommen att k�pa ytterligare exemplar av Gastronomisk Kalender fr�n GMV:s kansli, c/o Vink�llaren Grappe, Grevgatan 5, 114 53 Stockholm
Pris: 150 kr.

�ldst i v�rlden
Gastronomisk kalender brukar presenteras som v�rldens �ldsta �rligen utkommande skrift i sin art. Den har kommit ut varje �r sedan 1961 och det �r s� pass unikt att norsk TV:s litteraturprogram i b�rjan p� 2015 intervjuade m�ng�riga redakt�ren Magdalena Ribbing om f�reteelsen.
Men n�r det kommer till �rtal och �rg�ngar �r det l�tt att det snurrar lite i huvudet. Karsten Thurfjell, �ven han medlem i redakt�rsgruppen, f�rklarar f�r den som vill veta:

S� h�r blir kalendern till:
En redakt�rsgrupp best�ende av Magdalena Ribbing, Karsten Thurfjell, Martin Lind, Niklas R�dstr�m och Christina M�ller diskuterar fram temat i b�rjan av �ret. De tar naturligtvis g�rna emot och f�r ocks� id�er och f�rslag fr�n akademiledam�ter, medlemmar i V�nnerna och andra.
Skribenter kontaktas och skriver sina alster under v�ren. Under sommaren redigeras materialet och l�mnas till tryck hos Carlssons f�rlag. Under h�sten presenteras sen den f�rdiga boken vid en sammankomst f�r medlemmar och press. Intresset �r stort, i �r kom 60 personer.

Boken trycks i ett par tusen exemplar, det brukar r�cka. Men 2011-an med temat Mat och musik s�lde faktiskt slut och man fick trycka en ny upplaga.
Under ett antal �r nu har kalendern haft samma utseende, svart omslag med en sp�nnande illustration av fotografen Bj�rn Lindberg. Under tidigare perioder har den sett annorlunda ut.
-Kalenderns inneh�ll har naturligtvis ocks� f�r�ndrats, s�ger Karsten Thurfjell. P� 60-talet var Sverige ett gastronomiskt u-land. Idag �r vi i framkant i v�rlden.
-Intresset f�r gastronomi �r oerh�rt stort och v�r ambition �r naturligtvis att svara mot den efterfr�gan som finns p� f�rdjupad och breddad kunskap.

Gastronomisk Kalender ing�r i medlemskapet i V�nf�reningen. Medlemmar kan k�pa extra exemplar f�r 150 kronor genom kansliet. Kalendern finns ocks� i bokhandeln.

L�s f�rteckningen �ver samtliga f�rfattare:
Gastronomisk KalenderGastronomisk Kalender 2015

Beskriv Bilden

Gastronomisk Kalender har som tema Till bords i paradiset - mat och tr�dg�rd

Kung Carl Gustaf vill ha gr�nsakerna v�l kokta, medan Jan-�jvind Swahn g�rna odlar humle. Martin Ingvar ger recept p� sin hemliga tomats�s och Karsten Thurfell ber�ttar om ving�rdarna som blivit v�rldsarv. Karin Johannisson reder ut Adams och Evas vegetarians och Niklas R�dstr�m f�rklarar de bibliska matreglerna. Gunilla Englund klarg�r kolonilotternas historia och Christina Fjellstr�m redog�r f�r v�rt favoriserade utomhus�tande. Magdalena Ribbing f�rmedlar etikett f�r bers�n. Jens Linder plockar �tbara blommor och �rets Kock Filip Fast�n ger sina b�sta recept f�r den godaste middagen.
D�rut�ver finns en l�ng rad av fler ledam�ter i Gastronomiska Akademien och utomst�ende, alla av h�g klass med l�ckert inneh�ll.

V�lkommen att k�pa ytterligare exemplar av Gastronomisk Kalender fr�n GMV:s kansli, c/o Vink�llaren Grappe, Grevgatan 5, 114 53 Stockholm
Pris: 150 kr.

L�s f�rteckningen �ver samtliga f�rfattare:
Gastronomisk Kalender


Gastronomisk forskning p� KSLA


TISDAG DEN 8 OKTOBER kl 16.00 Gastronomisk forskning p� Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin
Gastronomiska Akademiens Stiftelse delar �rligen ut stipendier till forskare som engagerat sig i �mnen inom den kulinariska och gastronomiska sf�ren.N�gra av stipendiaterna kommer till KSLA och ber�ttar om sina r�n och resultat. Det kan vara m�ltidens framtid som kristalliseras i dessa forskares verk! Dessutom �r det sp�nnande att lyssna till ber�ttelser om hur forskningen g�r till och vad som kommer fram-inte alltid det man v�ntar sig. Efter stipendiaternas redog�relse serveras Dillk�tt p� lamm och Mazarin�pplen och ett glas vin f�r en kostnad av 300 kr f�r medlem, g�st 400 kr

PROGRAM
V�lkomsth�lsning Ordf�rande Ann-Cathrine Haglund

Mediala gestaltningar av djur som mat. Tobias Linn�

M�ltidens etikett � inledning Magdalena Ribbing

Fr�n blodpudding till gefilte fish � m�ltidens Sofia Jonsson
Betydelse f�r svenskjudiska konvertiter

Att �ta mandelt�rta med potatissticka Lars Eriksson

Bordsskickets filosofi Johan Tralau

�ppet samtal om bordskickets filosofi
Samtalsledare Magdalena Ribbing

Middag

Adress KSLA, Drottninggatan 95 B, StockholmGastronomiska Akademiens Stiftelse 2013Utlyser 4 stipendier � 25 000 kronor inom omr�det

Gastronomi och m�ltidssituationer


Gastronomiska Akademiens Stiftelse vill i �r �ronm�rka medlen f�r 4 stipendier som vart och ett skall resultera i en publicerbar artikel f�r Gastronomisk Kalender 2014.

�Gastronomi och m�ltidssituationer� kan handla om beteenden i samband med m�ltider, sociala milj�er, normer vid m�ltider tillsammans med andra, fostran, pedagogik, bordsskick, gastronomiska s�llskap, vett och etikett �

Vi inbjuder s�v�l unga som seniora forskare, men �ven mastersstudenter �r v�lkomna med sina stipendieans�kningar.

Ans�kan skickas till Gastronomiska Akademiens Stiftelse
Att: Christina Fjellstr�m, Kungs�ngsgatan 57 J, 753 17 UPPSALA.

Sista ans�kningsdag 1 juni 2013.

Beslut meddelas senast den 25 augusti 2013. Erh�llet stipendium utbetalas efter ins�nt manus. Omf�ng skall vara ca 2-3000 ord. Manus l�mnas senast 1 december 2013.


Hiramstipendiet och Hiram�ret


Beskriv Bilden

21 januari 2012 d� M�rit Huldt, alias Hiram skulle ha fyllt 100 �r delar Gastronomiska akademien ut ett Hiramstipendium f�r goda insatser f�r vardagsmaten.

Det sammanfaller med att nya generationer nu kan f� m�ta matlegenden och konstn�ren Hiram. Hennes recept som l�nge funnits p� antikvariat eller i mormors hylla finns nu samlade i nya Hirams B�sta Kokbok. Hiram blev folkk�r d� hon under 25 �r var Svenska Dagbladets matredakt�r, och skrev och ritade mycket personliga recept.

Ut�ver kokboken som kommer ut p� Natur&Kultur f�rlag, h�nger Grafikens Hus i Mariefred en utst�llning med Hirams konst och originalteckningar 4 december� 29 januari samt en mapp grafiska blad med Hiramillustrationer.

Almedahls har tagit fram en k�kskollektion med brickor, sk�rbr�dor och handdukar med Hiram-motiv som bland annat kommer att s�ljas p� �hl�ns under h�sten.

Projektet �r ett samarbete med Hirams familj, formgivaren och projektledaren Anna Lind Lewin och f�rfattaren Milena Bergquist.
ingen sidfot existerade i denna design